Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

1) Hlavně mší svatou, kterou nemůže nic nahradit

2) Smírné utrpení. Každé utrpení, ať tělesné nebo duševní, které za ně obětujeme, jim přináší velkou úlevu.

3) Růženec je po mši svaté nejúčinnějším prostředkem. Touto modlitbou se denně vysvobozuje mnoho duší, které by jinak ještě dlouho musely trpět.

4) Také křížová cesta, obětování drahocenné Krve Pána Ježíše a obětování smrtelné úzkosti na Olivové hoře, přináší duším velikou úlevu.

5) Nedocenitelné jsou odpustky. Těmi se jim přivlastňuje zadostiučinění, které nebeskému Otci nabídl Ježíš Kristus. Ten, kdo v životě často získával odpustky pro duše v očistci, dostane v hodině smrti milosti odpustků dokonalejším způsobem.

6) Almužny a dary na dobré účely, zvlášť na misie.

7) Také zapalování svící duším v očistci pomáhá, zvlášť, když jsou posvěcené.

8) Kropení svěcenou vodou mírní duším bolesti.

9) Půst

10) Obětování svatého Přijímání

   Pán zjevil svaté Gertrudě, že vysvobozujeme-li duše z očistce, je Mu to tak milé, jako kdybychom Jeho vysvobodili.

Sv. František Saleský říká, že ten, kdo pomáhá duším v očistci, nejen zarmoucené těší, o nemocné pečuje, vězně ze žaláře vysvobozuje, nýbrž i pohostinství poskytuje, když jim zjednává vstup do domu nebeského Otce a současně nahé odívá, pečuje-li o to, aby se oděly rouchem nepomíjející slávy.