Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpustky pro zesnulé

 

Uděluje se plnomocný odpustek, jenž lze získat pouze pro duše v očistci, věřícímu, který:

1) o jednotlivých dnech od prvního do osmého listopadu zbožně navštíví hřbitov a zbožně se modlí, byť jen vnitřně, za zesnulé

2) o dni, kdy se slaví Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (nebo se souhlasem ordináře o předcházející či následující neděli, nebo také o Slavnosti všech svatých), zbožně navštíví kostel či kapli a pomodlí se Otčenáš a Věřím.

 

Uděluje se částečný odpustek, jenž lze získat pouze pro duše v očistci, věřícímu, který:

1) zbožně navštíví hřbitov a modlí se, byť jen vnitřně, za zesnulé

2) zbožně recituje chvály nebo nešpory oficia za zesnulé nebo invokaci Odpočinutí věčné.

 

Každý odpustek, ať plnomocný nebo částečný, který bychom získali pro sebe, můžeme přenechat duším v očistci.

 

Všeobecné podmínky pro získání plnomocného odpustku

Nemít ani sebemenší zalíbení v hříchu, a to i v lehkém,

vykonat skutek, na nějž je odpustek vázán,

vykonat svatou zpověď,

přistoupit ke stolu Páně,

pomodlit se na úmysl sv. Otce

(Na základě jedné svátostné zpovědi lze nabýt více plnomocných odpustků)

 

Příklad skutků, za něž je možno získat plnomocný odpustek:

- adorace před Nejsvětější svátostí, alespoň půl hodiny

- vykonání pobožnosti křížové cesty

- recitace růžence v kostele nebo v kapli, rodině, řeholní komunitě, v asociaci věřících, obecně pak pokaždé, když se více věřících shromáždí za nějakým dobrým účelem

- zbožná četba Písma svatého nebo zbožné naslouchání Písmu svatému v délce alespoň půl hodiny.