Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekCo se děje s mrtvými novorozenci nebo potracenými dětmi? Kam ony jdou? Na tuto otázku odpovídá vizionářka Marie Simma.

 

    " Ubohé duše mi řekly, že nejdou do nebe, ale protože byly nevinné, nejdou samozřejmě do očistce. Jdou do místa, které je mezi tím. Někdo to nazývá LIMBO- předpeklí, ale říká se také "dětské nebe". Slovo Limbo pochází z LIMBUS, to je něco jako prostor mezi tiskem na stránce a samostatným okrajem papíru. Duše dětí nevědí, že existuje něco lepšího. Neuvědomují si, že nejsou v nebi, ale máme povinnost vyzdvihnout je do nebe. Nedá to samozřejmě takovou práci, protože nikdy neměly příležitost hřešit. Můžeme to vykonat způsobem pokřtění nenarozeného nebo zádušní mší. Mrtvým novorozencům nebo potraceným bychom měli také dát jméno a přijmout je do rodiny. Tím se zapisují do knihy života. Znala jsem sestru pracující v nemocnici ve Vídni, která vždy křtila mrtvě narozené a potracené děti. Dělala to dvakrát denně, ráno těm, které zemřely v noci, večer těm, které zemřely během dne. Když ona sama umírala, volala je :"Pojďte ke mně děti moje!" Kněz sedící u jejího lůžka na to reagoval: "Jste si jistá, že jste pokřtila to množství dětí a ony jsou tu nyní, aby vám pomohly?" Tyto děti byly samozřejmě přítomny na její cestě odsud."

 

Křest nenarozených

 

Nejdříve se pomodlíme 1x Věřím v Boha

Pak vezmi svěcenou vodu, pokrop všemi směry a vyslovuj tato slova:

 

Vás všechny, kteří ve dne a v noci jste se narodily nebo se ještě narodíte mrtví,

Vás všechny, kteří jste byli nebo ještě budete zabiti v lůně vašich matek,

abyste všichni skrze Ježíše Krista dosáhli věčného života,... (zde dej hromadně jména Marie, Josefe, Jene, svatí toho dne...)

Křtím vás ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého!

 

Bůh nechá skanout křestní vodu na hlavu křtěnců a dá každému jeho jméno... Jak často je křtíte, a nemůžete to nikdy dělat dost často, tak často vám budou darovány malé duše, kterým jste otevřeli nebe.

Nakonec se pomodli Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci.

 

 

Denní modlitba k duchovní adopci nenarozeného dítěte

 

     Ježíši, můj Pane, skrze přímluvnou pomoc Panny Marie, Tvé Matky, která Tě zrodila s takovou láskou a sv. Josefa, muže pevné víry, který Vám byl oběma statečným ochráncem, prosím Tě za život nenarozeného dítěte, které je v nebezpečí zabití v lůně své matky.

Přijímám toto dítě do duchovní adopce.

Znovu volám k Tobě - milující Ježíši, dej rodičům, dej matce tohoto dítěte milost a odvahu donosit je ke zrození. Odvrať od ní tak krutý úmysl -  odstranit bezmocného člověka, jemuž jsi určil život na zemi. Amen.

Osobní oběť si zvolí každý sám ve svém denním životě. Po dobu tvého pozemského života bude tvá duchovní adopce známá snad jen Bohu. Ale v životě věčném budeš mít překvapující radost ze setkání se zachráněným člověkem.

Od roku 1980 do roku 2009 byla umělým potratem zabita přibližně miliarda dětí... Tato děťátka potřebují naši lásku, náš soucit, křtěme je a pomozme jim dosáhnout plné blaženosti v Nebi!